Virol wordt Prezero  Meer informatie

Bouw- en Sloopafval

Op bouwplaatsen komen diverse afvalstromen vrij die bijna allemaal inzetbaar zijn voor hergebruik. Toch is het voor bouwbedrijven, aannemers en projectontwikkelaars niet altijd mogelijk om het bouw- en sloopafval aan de bron te scheiden. Ook wanneer scheiden aan de bron niet goed mogelijk is, zorgt Virol voor een milieugerichte oplossing.

Van bouw- en sloopafval tot grondstof

Door uw bouw- en sloopafval te laten afvoeren door Virol levert u op verantwoorde wijze een bijdrage aan het milieu. Binnen de bouwsector wordt afval waar mogelijk al gescheiden ingezameld. Lukt dat niet, dan draagt Virol er zorg voor dat deze gemengde stromen worden gescheiden en ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Meer over duurzame afval recycling bij bedrijven 

Recycling van bouwafval en sloopafval

Het gemengde afval van bouw-, sloop- en renovatieprojecten wordt door diverse zeven, magneten en windzifters gescheiden in puin, hout, non-ferro metalen,kunststoffen, gips, dakleer, folie, karton en residu. Zo blijven er gescheiden afvalstromen over die inzetbaar zijn voor recycling. Door samen te werken met ketenpartners, maken wij een volledige scheiding van uw bouw- en sloopafval mogelijk. Concreet betekent dit dat uw afval na scheiding een hergebruikpercentage van circa 85% kent, de overige 15% vindt een andere nuttige toepassing zoals de opwekking van energie.

Bouwafval en sloopafval container huren?

Wij hebben verschillende oplossingen voor het bouwafval en sloopafval dat vrijkomt bij uw verbouwing. Voor het verbouwen kunt u bij ons bouw en sloopcontainers huren van de gangbaren formaten van 6m3 of 9m3, maar als het nodig is ook grotere formaten tot 40m3 die volledig afsluitbaar zijn. In sommige gevallen is het ook raadzaam om uw sloopafval te scheiden in bijvoorbeeld puinafval of houtafval zodat u nog meer op uw afval kan besparen.

Wilt u weten wat een afzetcontainer voor uw bouw- en sloopafval kost? 

Offerte aanvragen Vraag onze adviseur

Royal Hoitsema Labels

Bij Royal Hoitsema Labels, een internationale producent van etiketten voor de food-, beverage- en…

Bekijk dit project

Wij bieden u een passende oplossing voor al uw afvalstromen, waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid en het materiaalsoort.

Bekijk hier ons assortiment afvalcontainers

Afvalcontainers Virol  

Alles heeft waarde.