E-waste

E-waste is de snelst groeiende afvalstroom in de Europese Unie. Toch worden lang niet alle op de markt gezette elektrische en elektronische apparaten ingezameld. Van de op de markt gezette elektrische en elektronische apparaten kwam er in 2017 45% terug. Vanaf 2019 moet dit percentage wettelijk 65% zijn. Er ligt dus nog een enorme inzameluitdaging. 

Inzameling en verwerking elektronisch afval

Onder E-waste valt alle apparatuur met een stekker of op batterijen. Deze afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) bevatten veel waardevolle grondstoffen. Door E-waste gescheiden in te zamelen kunnen we deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Virol biedt een duurzame totaaloplossing voor inzameling, demontage, sortering en hergebruik van grondstoffen uit E-waste. Voor de inzameling van uw elektrisch en elektronisch afval bieden wij diverse soorten inzamelcontainers. In samenwerking met een ketenpartner halen wij apparaten op bij retailers.

Sociale E-waste sorteer- en demontagelocatie Noord Nederland

Virol is hét sociale sorteer- en demontagecentrum van Noord Nederland voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Op de specifiek ingerichte locaties van Virol wordt het ingezamelde E-waste gedemonteerd, gesorteerd en ontdaan van verontreinigingen. Virol voldoet aan de verplichtingen die in Europa worden gesteld aan de demontage en de verwerking van deze zogenoemde ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten’ en is WEEELABEX gecertificeerd

Aanmelden voor de E-waste Academy

Hergebruik elektronisch afval

De verschillende grondstoffen worden gesorteerd en opnieuw ingezet voor de productie van bijvoorbeeld medische apparatuur. Door uw afgedankte apparaten verantwoord te laten recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.

Wilt u meer weten over de duurzame mogelijkheden van elektronisch afval? 

Offerte aanvragen Vraag onze adviseur

Uw rol in de circulaire economie

Het hergebruik van afvalstromen begint bij u! Door maximaal te scheiden, levert u de grondstof voor nieuwe producten en duurzame energie. Goede faciliteiten vormen hiervoor de basis, waarin wij u graag adviseren. Door intensieve samenwerking tussen u als klant, wij als kennispartner in de markt en onze partners in de keten, zorgen we ervoor dat de schakels binnen de circulaire economie met elkaar verbonden blijven. Daar waar afval voor u haar waarde verliest, geven wij deze waarde terug.

Inzamelmiddelen

Door te kiezen voor de juiste container kunt u uw afvalscheiding aan de bron optimaliseren. Voor iedere situatie leveren wij een container op maat. Steeds vaker is maatwerk vereist om onze dienstverlening naadloos aan te laten sluiten op uw productieproces. Wij zetten onze expertise op dit gebied graag in om de interne inzameling van uw afvalstromen te optimaliseren. Door ons brede assortiment rolcontainers, afzetcontainers en andere inzamelmiddelen, hebben we altijd een geschikt inzamelmiddel voor u. Lees meer..

Alles heeft waarde.