Virol wordt Prezero  Meer informatie

Disclaimer voor www.virol.nl

Virol BV verleent u toegang tot www.virol.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. We besteden veel zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website.

Onder Virol BV wordt verstaan: ofwel Lumaro Beheer BV, gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel Lumaro Fibres BV, gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel Lumaro Energy BV, gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel Virol BV, gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel Virol Metaal BV gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel CTO BV gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda, ofwel Reisswolf Scheemda BV gevestigd aan Haven Z.Z. 21 te (9679 TD) Scheemda.

Beperkte aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Virol BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Virol BV behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Virol BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Virol BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Virol BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voorwaarden en reglementen

Op overeenkomsten met Virol BV zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij een verschil tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Ook is onze privacy policy van toepassing op uw persoonlijke gegevens.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Alles heeft waarde.