Virol wordt Prezero  Meer informatie

Oude computers

Virol is sinds 2015 specialist in de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten ook wel e-waste genoemd. Hieronder vallen alle apparaten met een batterij of stekker. Hierbij kunt u denken aan oude computers, laptops, kopieerapparaten, kabels, servers, beeldschermen, tablets, mobiele telefoons, koffiezetapparaten, enz.

Duurzame verwerking
Virol draagt zorg voor een duurzame en verantwoorde recycling. Deze apparaten bevatten vaak veel waardevolle grondstoffen en schaarse metalen. Een optimale recycling is belangrijk voor het behoud van deze grondstoffen en metalen. Op deze manier kunnen ze weer worden ingezet bij het maken van nieuwe producten. Zo hoeven er geen grondstoffen uit de natuur te worden gehaald, komen er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Weeelabex gecertificeerd
Er wordt gewerkt volgens de nieuwste Europese milieuwetgeving. Virol is Weeelabex gecertificeerd. Deze certificering is verplicht voor alle bedrijven die zich bezig houden met het inzamelen of verwerken van elektronisch afval.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Virol heeft gekozen voor handmatige verwerking om werkgelegenheid in het noorden van Nederland te creëren. Langdurig werklozen, vroeg schoolverlaters en inburgeraars kunnen op de speciaal ingerichte bedrijfsschool middels het recyclen van e-waste opgeleid worden naar een betaalde baan. De afgelopen jaren werden er al meer dan 80 mensen opgeleid naar de arbeidsmarkt.

Circulaire economie
De handmatige verwerking zorgt ook voor hoge recyclingspercentages. In 2020 kon Virol het ICT materiaal voor 95,8% recyclen. Dit betekent dat de grondstoffen uit uw oude apparaten bijna allemaal weer ingezet kunnen worden bij het maken van een nieuw product. Door te zorgen voor een juiste inzameling en verwerking van uw oude apparaten draagt u met uw bedrijf bij aan de circulaire economie.

Waarde
In een aantal gevallen kunnen uw oude apparaten nog geld waard zijn. Doormiddel van foto’s kunt u bij ons aangeven welk materiaal u wilt aanbieden voor recycling. Ook ontvangen wij graag van u de hoeveelheid. Op basis hiervan kunnen wij u aangeven of uw afgedankte apparaten nog iets kunnen opleveren.

Datavernietiging
Indien er op uw apparaten nog vertrouwelijke gegevens staan kunt u er voor kiezen om uw data door ons te laten vernietigen. Na het vernietigen van uw data ontvangt u van ons een vernietigings- certificaat. Het vernietigen van data op bijvoorbeeld harddisks wordt zorgvuldig verricht door onze zusteronderneming, Reisswolf.

Inzameling
Indien u akkoord bent plannen we een afspraak in om uw apparaten op te halen. Vaak kan dit al binnen enkele dagen. Op de afgesproken dag komt onze chauffeur langs om het apparatuur op te halen. De inzameling en verwerking gebeurd conform wetgeving.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Onze samenwerkingspartners: