Virol wordt Prezero  Meer informatie

Leren over afval voor scholen en jeugd

Ook afval heeft waarde

Wat voor jou afval is, is voor ons een grondstof om nieuwe producten te maken! Als je bijvoorbeeld een leeg blikje weggooit, heeft dit voor jou geen waarde meer. Omdat wij al heel lang werken met afval, weten we dat we van jouw blikje (natuurlijk samen met heel veel andere blikjes) een nieuwe auto kunnen maken! Wat dus voor jou afval is, heeft voor ons heel veel waarde. Niet voor niets is onze slogan ‘alles heeft waarde.’.

Hergebruik van afval

Om producten te produceren hebben wij grondstoffen nodig. Omdat we afval opnieuw kunnen gebruiken, noemen we het een grondstof. Veel spullen in afval zijn waardevolle grondstoffen, die we kunnen gebruiken bij het maken van nieuwe producten. Zo houden we het afval in een cirkel, die we ook wel de circulaire economie noemen. Die ziet er zo uit:

  1. Een oude kleurplaat doe je in de papiercontainer, zodat het papier gescheiden is van het andere afval.
  2. Virol zamelt jouw kleurplaat in met een vrachtwagen, samen met de rest van het papier dat jullie thuis weggooien.
  3. Bij Virol zorgen we ervoor dat al het papier wordt gesorteerd en in grote, vierkante balen wordt geperst. Die vierkante balen passen makkelijk in een vrachtwagen.
  4. Van jouw kleurplaat kun je niet in één keer nieuw papier maken. Daarom gaat het papier eerst naar de grondstof fabriek. Hier maken ze hele grote vellen nieuw papier van jouw kleurplaat.
  5. In de fabriek voor nieuwe producten maken ze van de grote witte vellen nieuwe kleurplaten.
  6. De kleurplaten kun je in de winkel kopen. Thuis of op school ga je ze vervolgens inkleuren.

Het is belangrijk om je afval zo goed mogelijk te sorteren. Alleen dan kunnen we er nieuwe producten van maken.

Afval scheiden

Afval scheiden kun je gewoon thuis doen! Welke soorten afval jij kunt scheiden, is per gemeente verschillend. Soorten die vaak gescheiden worden ingezameld zijn:

Papier:
Van oud papier en karton kun je nieuw papier maken. Wist je dat van oud papier maar liefst zeven keer nieuw papier gemaakt kan worden?
Glas:
Van glazen potten en flessen maken we weer nieuwe glazen en potten. Wist je dat van iedere kilo glas die je in de glasbak gooit, weer één kilo nieuw glas gemaakt wordt?
Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT):
Van GFT afval kunnen we compost maken. Dit gebruik je in de tuin. Wist je dat we tegenwoordig ook auto’s laten rijden op GFT afval? Dit doen we door het afval om te zetten naar biogas! 
Kunststof en plastic:
Van het plastic dat je thuis gescheiden inzamelt, worden weer nieuwe producten van plastic gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan tennisballen en autobumpers! Wist je dat het tenue van het Nederlands elftal ook gemaakt is van gerecycled plastic?
Blik:
Van blik maken we weer nieuwe blikjes! Blik wordt soms gescheiden ingezameld, maar vaak ook met het restafval. Voordat het restafval verwerkt wordt, worden de blikjes er dan met een grote magneet uitgehaald. 
Klein Chemisch Afval (KCA):
KCA is afval dat gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid en het milieu. Maar in dit afval vinden we ook weer waardevolle grondstoffen, zoals het metaal in batterijen. 
Restafval:
Zoals de naam al zegt, is restafval alle afval dat overblijft wanneer je bovenstaande afvalsoorten gescheiden inzamelt. Jammer genoeg gooien mensen soms toch afval bij het restafval dat eigenlijk gescheiden had kunnen worden. Toch wordt er ook met restafval nog iets nuttigs gedaan. Dit wordt namelijk gebruikt om energie op te wekken, via een afvalverbrandingsinstallatie. 

Papier inzamelen bij jouw school of vereniging

De inzameling van grote hoeveelheden oud-papier en karton levert geld op. Voor scholen en verenigingen bieden we diverse mogelijkheden om oud-papier in te zamelen. De opbrengst van het oud-papier gaat naar jouw school of vereniging zodat jullie daar leuke dingen van kunnen doen.

Wil je weten wat Virol voor jouw school of vereniging kan betekenen? 

Alles heeft waarde.