Virol wordt Prezero  Meer informatie

Circulaire economie

Het hergebruik van afvalstromen begint bij u! Door maximaal te scheiden, levert u de grondstof voor nieuwe producten en duurzame energie. Goede faciliteiten vormen hiervoor de basis, waarin wij u graag adviseren. Door intensieve samenwerking tussen u als klant, wij als kennispartner in de markt en onze partners in de keten, zorgen we ervoor dat de schakels binnen de circulaire economie met elkaar verbonden blijven. Daar waar afval voor u haar waarde verliest, geven wij deze waarde terug.

Behoud van waardevolle grondstoffen

Grondstoffen worden steeds schaarser. Het is onze overtuiging dat bronscheiding een belangrijk uitgangspunt is om van ‘afval’ hoogwaardige grondstoffen te maken. Door afval gescheiden in te zamelen, sorteren en bewerken, kunnen waardevolle grondstoffen worden behouden. Afval betekent niet het einde van de levensloop van een product, maar blijft op deze manier behouden in de circulaire economie.

Virol als schakel in de circulaire economie

Circulaire economie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande afbeelding geeft een helder beeld van de circulaire economie. Virol helpt u graag bij uw afvalmanagement. Een tool hierbij is de Quick Afvalscan, waarmee u handvatten krijgt om de juiste keuze te maken om maximaal te scheiden. Innovatieve oplossingen zoals de Recycle Bin, Bon Ton en technisch maatwerk ondersteunen u hierbij. Dit zorgt voor betere scheiding aan de bron, lagere kosten en hogere opbrengsten, minder Co2-uitstoot en minder van restafval.

De samenwerking met diverse ketenpartners, maakt ons tot een sterke schakel in de circulaire economie. Zoals we dit in onze missie benoemen: ‘Meervoudige waardecreatie is onze kerncompetentie, de circulaire economie is onze realiteit’.

Offerte aanvragen Vraag onze adviseur

Alles heeft waarde.