DecomTools

Onze samenleving is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan richten op circulaire economie en hernieuwbare energiebronnen. Dit biedt ook nieuwe kansen voor Virol, daarom is er een samenwerking aangegaan met DecomTools.

Recyclen van windturbines
Na de opkomst van windturbines op land worden er ook steeds meer windturbines op zee gezien. De afgelopen jaren zijn windturbines van 50 naar 260 meter gegroeid. Naarmate de eerste generatie kleine windturbines buiten gebruik worden gesteld is het recyclen van de bladen een steeds groter probleem geworden. Momenteel is de windindustrie in Europa verantwoordelijk voor ongeveer 15.000 ton afval van windturbinebladen per jaar. In 2030 zal dit naar verwachting toenemen tot 150.000 ton.

Virol & DecomTools
Uitdagingen bieden kansen en daarom wil Virol nieuwe mogelijkheden ontwikkelen om windturbinebladen te recyclen. Dit was een van de belangrijkste redenen waarom we partner zijn in het door Interreg North Sea Region gefinancierde project "DecomTools". Het project is verdeeld over 13 partners uit meerdere landen en is gestart in de zomer van 2018. In totaal duurt het project 4 jaar.

Het DecomTools project richt zich op de ontwikkeling van economisch levensvatbare en duurzame processen voor de ontmanteling van offshore windmolenparken (OWF) door te kijken naar het totale ontmantelingsproces: van ontmanteling van de OWF tot recycling van de componenten. Het doel van DecomTools is om de kosten met 20% en de ecologische voetafdruk met 25% te verminderen. Daarnaast richt het project zich op het vergroten van de knowhow en expertise van belanghebbenden.

Onderzoek en ontwikkeling
Als onderdeel van het DecomTools project zal Virol de recycling van windturbinebladen demonstreren. Momenteel belanden de meeste bladen op de stort, worden ze verbrand of gebruikt voor vervangend materiaal in cement. Er is dus voldoende ruimte voor verbetering vanuit economisch- en duurzaamheidsperspectief. Door middel van nieuwe innovaties wil Virol betere manieren vinden om de waarde van afval te verhogen. Alles heeft immers waarde. De tests zullen plaatsvinden in 2020 en de resultaten zullen in het voorjaar van 2021 worden gepubliceerd.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Nina Vielen-Kallio via kallio.n@virol.nl.

Alles heeft waarde.