Terug naar Nieuws

Wist u dat Virol zich ook bezighoudt met de inzameling en verwerking van afgedankte hardware en oude computers?

Gepubliceerd op:
 Wist u dat Virol zich ook bezighoudt met de inzameling en verwerking van afgedankte hardware en oude computers?

Virol draagt zorg voor een duurzame en verantwoorde recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Dit zijn alle apparaten met een batterij of stekker. Hierbij kunt u denken aan oude computers, laptops, kopieerapparaten, kabels, servers, beeldschermen, tablets, mobiele telefoons, koffiezetapparaten, enz. Deze apparaten bevatten vaak veel waardevolle grondstoffen en schaarse metalen.

Een optimale recycling is dus erg belangrijk voor het behoud van deze grondstoffen en metalen zodat ze weer ingezet kunnen worden bij het maken van nieuwe producten. Er hoeven zo geen grondstoffen uit de natuur te worden gehaald, er wordt voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en de uitstoot van CO2 wordt vermeden.

Er wordt gewerkt volgens de nieuwste Europese milieuwetgeving. Virol is Weeelabex gecertificeerd. Deze certificering is verplicht voor alle bedrijven die zich bezig houden met het inzamelen of verwerken van elektronisch afval. Indien er op uw apparaten nog vertrouwelijke gegevens staan kunt u er voor kiezen om uw data door ons te laten vernietigen. In sommige gevallen kunnen uw oude apparaten nog geld opbrengen.

De apparaten worden handmatig gedemonteerd om werkgelegenheid te creëren in het Noorden van Nederland. Ook zorgt deze manier van verwerken voor een hoog recyclingpercentage. In 2020 werd het ICT materiaal voor 95,8% gerecycled. Dit betekent dat de grondstoffen uit uw oude apparaten bijna allemaal weer ingezet kunnen worden bij het maken van een nieuw product.

Langdurig werklozen, vroeg schoolverlaters en inburgeraars kunnen op de speciaal ingerichte bedrijfsschool middels het recyclen van e-waste opgeleid worden naar een betaalde baan. De afgelopen jaren zijn er zo al meer dan 80 mensen doorgestroomd naar de arbeidsmarkt.

Door te zorgen voor een juiste inzameling en verwerking van uw oude apparaten draagt u met uw bedrijf bij aan de circulaire economie.

Wilt u meer informatie? Bel 0597-591526 of mail naar ewaste@virol.nl

14e Nationale Snipperdag groot succes!

14e Nationale Snipperdag groot succes!
Op 6 oktober heeft Reisswolf haar 14e editie van de Nationale Snipperdag met succes weten te organiseren. Iedereen kon zijn of haar oude archief, persoonlijke documenten of zakelijk vertrouwde archief kosteloos laten vernietigen op een van de vier Nederlandse locaties, waaronder Scheemda. De opbrengst is gedoneerd aan het goede doel LINDA.Foundation.
 

Alles heeft waarde.