Terug naar Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gepubliceerd op:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en vervangt hiermee de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierin is vastgelegd hoe bedrijven om moeten gaan met de verwerking van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Ieder bedrijf moet hieraan voldoen.

Onder de verwerking van persoonsgegevens valt onder andere het verzamelen, vastleggen, wissen, opslaan, bijwerken, opvragen, verstrekken of vernietigen van persoonsgegevens. Een correcte omgang met vertrouwelijke gegevens is hiermee wettelijk vastgelegd. Om als organisatie te voldoen aan de AVG, kunt u uw vertrouwelijke documenten veilig laten opslaan, digitaliseren of vernietigen door onze zusterorganisatie Reisswolf. Alle verwerkingen die wij, voor onze klanten, uitvoeren voldoen aan de AVG.

 

Meer informatie over archiefvernietiging  Meer informatie over archiefopslag

Jouw oude computer is van belangrijke waarde!

Jouw oude computer is van belangrijke waarde!
Het is de week van de Circulaire Economie. Dagelijks houden wij ons bezig met de herbruikbaarheid van producten, het maximaliseren van grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met jouw oude computer?
 

Alles heeft waarde.