Terug naar Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gepubliceerd op:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en vervangt hiermee de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierin is vastgelegd hoe bedrijven om moeten gaan met de verwerking van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Ieder bedrijf moet hieraan voldoen.

Onder de verwerking van persoonsgegevens valt onder andere het verzamelen, vastleggen, wissen, opslaan, bijwerken, opvragen, verstrekken of vernietigen van persoonsgegevens. Een correcte omgang met vertrouwelijke gegevens is hiermee wettelijk vastgelegd. Om als organisatie te voldoen aan de AVG, kunt u uw vertrouwelijke documenten veilig laten opslaan, digitaliseren of vernietigen door onze zusterorganisatie Reisswolf. Alle verwerkingen die wij, voor onze klanten, uitvoeren voldoen aan de AVG.

Vernietiging

Reisswolf is gespecialiseerd in de vernietiging van vertrouwelijke gegevens. Wij kunnen de volgende vernietigingen voor u uitvoeren:

Archiefvernietiging eenmalig en structureel

Reisswolf kan uw vertrouwelijk papier voor u vernietigen, kleine maar ook grote hoeveelheden. De vernietiging van uw archief kan zowel op structurele basis als op permanente basis. 

Meer informatie over archiefvernietiging 

Archiefopslag kleine en grote hoeveelheden

Naast het vernietigen van uw vertrouwelijk papier kan Reisswolf uw vertrouwelijke documenten ook voor u opslaan. 

Wij bieden de volgende archiefopslag mogelijkheden aan:

  • Archiefopslag per meter of archiefdoos
  • Archiefopslag per pallet
  • Archiefopslag per archiefbox 

Benieuwd welke oplossing voor u het beste is? 

Meer informatie over archiefopslag

Het recyclen van computers en datavernietiging

Het recyclen van computers en datavernietiging
Oude computers kunnen we tot 98% recyclen. Er zijn verschillende redenen om als bedrijf te kiezen voor computer recycling.
 

Alles heeft waarde.