Terug naar Nieuws

De verhoging van de verbrandingsbelasting, en nu?

Gepubliceerd op:
De verhoging van de verbrandingsbelasting, en nu?

Het kabinet wil een verschuiving van verbranding naar recycling stimuleren en heeft daarom de verbrandingsbelasting verhoogd. Indien er binnen uw organisatie restafval vrijkomt, heeft dit ook gevolgen voor uw organisatie. Lees hier hoe u deze gevolgen kunt beperken. 

Klimaat en energiebeleid 2030

De Europese Commissie heeft het klimaat en energiebeleid 2030 opgesteld om zo te komen tot een duurzamer, veiliger en concurrerender Europees energiesysteem. Om deze doelstellingen te behalen heeft het kabinet een verhoging van de verbrandingsbelasting op brandbaar en stortbaar afval ingevoerd. De verbrandingsbelasting is per 1 januari 2019 verhoogd van € 13,21 naar € 32,12 per ton. Deze verhoging heeft als doel om recycling van schaarse grondstoffen te stimuleren.

Kan ik de stijgende kosten beperken?

Kunt u de stijgende kosten voor uw organisatie beperken? Ja dit kan, mits er grondstoffen in uw restafvalcontainer zitten die recyclebaar zijn. Door dit ‘afval’ gescheiden in te zamelen, vermindert u uw restafval. Naast een kostenbesparing leidt dit ook tot verduurzaming, u zet dit ‘afval’ namelijk in als grondstof voor nieuwe producten.

Welke afvalstromen kan ik scheiden?

Veelvoorkomende grondstoffen die gerecycled of duurzamer (en meestal goedkoper) verwerkt kunnen worden bij gescheiden inzameling:

Hoe kan ik op de werkvloer afval scheiden?

Wilt u afval scheiden, maar weet u niet hoe u dit kunt faciliteren? Of beschikt u niet over de juiste middelen?

Om afval te recyclen is bronscheiding een vereiste. Door te scheiden aan de bron worden de verschillende stromen ‘schoon’ aangeleverd en kunnen deze ingezet worden voor de recycling. Om afval recycling bij bedrijven te stimuleren is het van groot belang om te beschikken over de juiste middelen. Virol kan u hierbij helpen door het inzetten van de BonTon en de Recycle Bin.

Meer informatie over de BonTon  Meer informatie over de Recycle Bin

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om te besparen en te verduurzamen voor uw organisatie? Onze specialist denkt graag met u mee en adviseert u graag.

Offerte aanvragen  Vraag onze adviseur

Virol opnieuw gecertificeerd voor Weeelabex!

Virol opnieuw gecertificeerd voor Weeelabex!
Na een succesvol auditproces zijn we door TÜV Nederland voorgedragen voor certificering WEEELABEX: Demontage ICT hoog en CV ketels.
 

Alles heeft waarde.