Terug naar Nieuws

Kostenontwikkeling 2020

Gepubliceerd op:
Kostenontwikkeling 2020

In november van dit jaar informeerden wij via onze website al over de dalende prijzen oud papier en over belangrijke ontwikkelingen in de oud papier industrie. In dit nieuwsbericht hebben wij tevens aangekondigd dat wij, mede als gevolg hiervan, de komende periode genoodzaakt zijn om prijswijzigingen door te voeren.

Wij willen u nader informeren over de actuele stand van zaken en proberen zo duidelijk mogelijk aan te geven wat dit voor u betekent. Momenteel zijn wij bezig met de aanpassingen van alle tarieven zoals deze per 1 januari 2020 zullen gelden. De exacte tarieven zijn daarom op dit moment nog niet bekend.  Op uw eerste factuur die betrekking heeft op de geleverde diensten in 2020 is zichtbaar welke tarieven voor u van toepassing zullen zijn.

Diverse ontwikkelingen zorgen voor een stagnerende afzet in de verschillende afzetmarkten. Hierdoor kampt Europa met overschotten aan met name oud papier, karton maar ook plastic.

Als gevolg hiervan worden kwaliteitseisen steeds verder aangescherpt waardoor toeleveranciers steeds hogere kosten moeten maken om kwalitatief hoogwaardige grondstoffen aan te leveren.

Deze situatie zorgt voor een wereldwijde daling van de prijzen. En helaas lijkt het einde van de ingezette daling nog niet in zicht.

Naast de verslechterde afzetmarkt hebben we in 2020 ook te maken met andere kostenverhogende factoren:

  • Stijging van verwerkingskosten diverse soorten afval
  • Stijging van de premie voor de brandverzekering
  • Aanhoudende hoge brandstofkosten
  • Stijging van loonkosten als gevolg van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt 


Ondanks bovenstaande ontwikkelingen blijven wij van mening dat bronscheiding de basis vormt voor het behoud van afvalstoffen binnen de circulaire economie. Afval is vaak onvermijdelijk, maar het verschil maakt u door er op een verantwoorde en duurzame manier mee om te gaan. Door maximaal te scheiden, levert u de grondstof voor nieuwe producten en duurzame energie.

Goede faciliteiten vormen hiervoor de basis. Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van bovenstaande advies wilt over hoe u uw afvalstromen zo duurzaam mogelijk kunt inzamelen. Wij adviseren u hierin graag.  U kunt ons bellen op 0597 591526 of mailen naar verkoop@virol.nl.

Openingstijden feestdagen

Openingstijden feestdagen
Tijdens de feestdagen werken wij (gedeeltelijk) met aangepaste openingstijden. Hieronder vindt u een overzicht.
 

Alles heeft waarde.