Terug naar Nieuws

Ontwikkeling prijzen oud papier

Gepubliceerd op:
Ontwikkeling prijzen oud papier

De afgelopen periode is er in de media reeds veel gecommuniceerd over de dalende prijzen oud papier. Als inzamelaar en verwerker van uw oud papier willen wij u tevens informeren over belangrijke ontwikkelingen in de oud papier industrie.

Een groot deel van het Europese ingezamelde oud papier wordt geëxporteerd. Tot voor kort waren China en andere Aziatische landen erg geïnteresseerd in ons oud papier en waren zij hiermee een belangrijke exportmarkt voor de Europese oud papierindustrie.

Echter, de Chinese politiek heeft maatregelen getroffen in de vorm van importrestricties en deze gaandeweg steeds verder aangescherpt. Deze importrestricties hebben betrekking op de te importeren tonnages oud papier maar ook op de toegestane verontreiniging van het oud papier.  Door de strikte eisen kan er nog maar beperkt Europees oud papier worden geëxporteerd. In reactie hierop voeren Europese bedrijven hun kwaliteit op, hetgeen van directe invloed is op de kosten.

In de afgelopen 1,5 jaar zijn de (internationale) oud papierprijzen sterk gedaald. Ook is er van een (positief) herstel van de oud papierprijzen op dit moment nog geen sprake.

Helaas zorgen deze mondiale ontwikkelingen ook bij Virol voor hogere kosten. Wij willen u erop attenderen dat wij genoodzaakt zijn om de komende periode prijswijzigingen door te voeren.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen? Aarzel niet, en bel ons op 0597 591526 of mail naar verkoop@virol.nl

Openingstijden feestdagen

Openingstijden feestdagen
Tijdens de feestdagen werken wij (gedeeltelijk) met aangepaste openingstijden. Hieronder vindt u een overzicht.
 

Alles heeft waarde.