Virol wordt Prezero  Meer informatie

Afval advies op maat

In een wereld waarin grondstoffen schaars worden en het milieu meer onder druk komt te staan, is het duurzaam verwerken van uw afvalstromen van groot belang. Virol zet haar kennis en ervaring op gebied van recycling graag in om uw afvalbeheer zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Het behouden van grondstoffen in de circulaire economie en een naadloze aansluiting op uw productieproces is daarbij ons uitgangspunt. Wij willen u hierbij graag ondersteunen door middel van een afval advies op maat te leveren.

Duurzaam en kostenefficiënt afval advies op maat

Een optimale scheiding van uw bedrijfsafval is vele malen duurzamer dan het aanleveren van gemengd restafval. Bovendien zorgt een betere scheiding aan de bron in veel gevallen voor voor lagere kosten en hogere opbrengsten. Onze accountmanagers komen graag bij u langs om de afvalsituatie bij uw bedrijf in kaart te brengen en een op maakt gemaakt voorstel voor effectief afvalbeheer te maken. Daarnaast bieden wij bedrijven de mogelijkheid om zelf een gratis afvalscan in te vullen. Met de afvalscan schetst u binnen enkele minuten een helder beeld van de huidige afvalsituatie.

Meer over duurzame afval recycling

Helder inzicht in de duurzame en financiële voordelen van uw afvalbeleid

Concreet gezien heeft het scheiden van uw afvalstromen direct een positief effect op het milieu en bespaart het u bovendien kosten of levert het u hogere opbrengsten op. Naast het bieden van heldere facturen, leveren wij ook een duidelijk inzicht in de besparing ten aanzien van milieu. Door middel van het CO2-besparingscertificaat kunnen klanten exact zien hoeveel CO2 er is bespaard en wordt het concreet gemaakt door de vergelijking met bespaarde autokilometers te maken.  

Offerte aanvragen Vraag onze adviseur

Alles heeft waarde.