Virol wordt Prezero  Meer informatie

Vernietiging datadragers

Vertrouwelijke gegevens staan niet alleen op papier, maar ook op apparatuur en digitale datadragers. Hoe voert u apparaten en/of pasjes af? Laat u dit vertrouwelijk vernietigen? Oude apparatuur, datadragers maar ook bankpassen bevatten vertrouwelijke informatie. Ook nadat u de gegevens hebt gewist, blijft het voor hackers mogelijk deze informatie terug te halen. Voorkom het lekken van deze gevoelige informatie en laat dit door een specialist vernietigen. 

Vernietiging door Reisswolf

Reisswolf is gespecialiseerd in de vernietiging van alles wat vertrouwelijk is. U kunt denken aan vernietiging van de volgende producten:

Vernietiging datadragers

Reisswolf hanteert de volgende veilige werkwijze in de vernietiging van uw datadragers:

  1. Veilige inzameling met vertrouwelijke archiefcontainers
  2. Veilig transport met beveiligde transportwagens naar vernietigingslocatie
  3. Onherstelbare vernietiging van uw datadragers 
  4. Scheiding grondstoffen 
  5. Recycling van de vernietigde materialen 

Recycling vernietigd materiaal

Wanneer Reisswolf uw vertrouwelijke gegevens veilig vernietigd heeft, vinden deze materialen hun weg terug in de circulaire economie. Zo worden bijvoorbeeld de vezels uit vernietigde kleding ingezet voor de productie van isolatiemateriaal of nieuwe kleding, de metalen uit datadragers voor nieuwe datadragers en uw archiefstukken voor het maken van hygiënepapier.

Archiefopslag of archiefdigitalisering

Naas de vernietiging van diverse stromen, kan Reisswolf ook vertrouwelijke documenten beveiligd voor u opslaan en/of vertrouwelijk archief digitaliseren.  

 

Offerte aanvragen Vraag onze adviseur
Reisswolf archiefcontainers

Wat vertrouwelijk is, moet vertrouwelijk blijven

Onze zusterorganisatie Reisswolf is gecertificeerd volgens ’s werelds strengste norm op het gebied van vernietiging, opslag en digitalisering van archief en data. Onze ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, CA+ en NAID certificeringen waarborgen dit. Alle verwerkingen die wij, voor onze klanten, uitvoeren voldoen aan de AVG.

Onze locaties zijn 24/7 beveiligd. We werken met een vast team gescreende medewerkers die door het tekenen van een geheimhoudingsverklaring verplicht zijn om discretie te waarborgen.

Uw vertrouwelijke gegevens worden in aluminium security containers ingezameld, welke zijn voorzien van een speciaal cilinderslot. Laden en lossen gaat altijd via een sluis, zodat toegang tot het vertrouwelijke materiaal uitsluitend is voorbehouden aan geautoriseerde medewerkers.

Offerte aanvragen Vraag onze adviseur

Alles heeft waarde.