Virol wordt Prezero  Meer informatie

Papierinzameling Scholen en Verenigingen

Voor ruim 300 scholen en verenigingen in Noord-Nederland faciliteert Virol de inzameling van oud papier. Wij stellen de inzamelmiddelen zoals een container of kraakperswagen met chauffeur ter beschikking en zamelen in samenwerking met de vrijwilligers van de school of vereniging in. De inkomsten van het ingezamelde papier gaan naar de desbetreffende school of vereniging.

Mogelijkheden in uw gemeente

In de Wet Milieubeheer wordt de gemeente aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval. Dit geldt ook voor huishoudelijk oud papier. In veel gemeenten bestaat er voor scholen en verenigingen de mogelijkheid een actieve rol te spelen bij deze inzameling van huishoudelijk oud papier. Wilt u weten of er ook in uw gemeente mogelijkheden zijn, dan adviseren wij u daarin graag!

Inzamelmiddelen bij scholen en verenigingen

Afhankelijk van de behoefte zetten wij een container neer op een vooraf afgesproken locatie. Leerlingen, leden en omwonenden kunnen het oud papier daar heen brengen. Met een vooraf afgesproken frequentie wordt de container omgewisseld of geleegd. Ook faciliteren wij huis-aan- huis inzameling waarbij wij in de avonduren of weekenden een kraakperswagen met chauffeur ter beschikking stellen. Samen met de vrijwilligers van de school of vereniging, als beladers, kunnen wij zo zorgen voor een optimale oud papierinzameling.

Opbrengst voor de kas van de school of vereniging

Het inzamelen van oud papier kan een welkome financiële aanvulling zijn op de kas van een school of vereniging. De volledige opbrengst van de gezamenlijk ingezamelde hoeveelheid oud papier gaat naar de school of vereniging. Door extra inkomsten te generen kunnen zij extra activiteiten organiseren, nieuwe materialen aanschaffen of het lesgeld of lidmaatschap laag houden. De vele vrijwilligers creëren op deze wijze maatschappelijke waarde.

Vraag een informatiepakket aan!

Offerte aanvragen Vraag onze adviseur
Scholen & Verenigingen - Inzameling huishoudelijk papier

Inzamelmiddelen

Door te kiezen voor de juiste afvalcontainer kunt u uw afvalscheiding aan de bron optimaliseren. Voor iedere situatie leveren wij een container op maat. Steeds vaker is maatwerk vereist om onze dienstverlening naadloos aan te laten sluiten op uw productieproces. Wij zetten onze expertise op dit gebied graag in om de interne inzameling van uw afvalstromen te optimaliseren. Door ons brede assortiment rolcontainers, afzetcontainers en andere inzamelmiddelen, hebben we altijd een geschikt inzamelmiddel voor u.

Bekijk de mogelijkheden

Alles heeft waarde.