Virol wordt Prezero  Meer informatie

Alles heeft waarde.

‘alles heeft waarde.’; vanuit deze overtuiging geven wij onze dienstverlening vorm. Dit gebeurt door innovatieve oplossingen aan te bieden om afval als grondstof of product terug in de markt te brengen. Niet alleen zien we waarde van de contacten met onze klanten, maar ook zien we de waarde van collega’s, afnemers, afval, grondstoffen en de circulaire economie. Wij zijn continue bezig met nieuwe concepten en innovatieve oplossingen om nog beter op de behoeften van onze klanten in te spelen. Dit varieert van de demontage van elektronisch afval op een apart ingerichte locatie tot het leveren van maatwerk inzameloplossingen.

Onze missie:

“alles heeft waarde”, vanuit deze overtuiging onderneemt het familiebedrijf Virol. Wij bieden innovatieve oplossingen om afval als grondstof of product terug in de markt te brengen. Het geven van zekerheid aan onze klanten zit in onze genen en vertaalt zich naar onze specialismen, zoals de ‘Reisswolf concepten’. Meervoudige waardecreatie is onze kerncompetentie, de circulaire economie is onze realiteit. Onze ambitie en handelsgeest zetten we niet alleen in voor onze verdere groei, maar ook die van onze medewerkers, stakeholders en partners.

Onze visie:

Virol wil in de transitiemarkt van afval naar grondstof het meest succesvolle familiebedrijf van Noord Nederland zijn. Onze identiteit kenmerkt zich door het stimuleren van duurzame samenwerking in de branche en het elkaar gunnen van het ketenvoordeel.

Onze kernwaarden:

Virol staat voor…

  • Klanttevredenheid. Wij streven ernaar de klantverwachting te overtreffen.
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering en handelen hiernaar.
  • Handelsgeest en ondernemersmentaliteit. Wij zijn creatief, verbindend, onderscheidend in kwaliteit en denken in oplossingen.
  • No-nonsense communicatie. Wij creëren duidelijkheid en transparantie voor samenwerkingspartners.
  • Jarenlange ervaring in de markt. Onze organisatie en de dienstverlening zijn betrouwbaar, duurzaam en gestructureerd.
  • Een persoonlijke en vertrouwde aanpak. Wij hechten veel waarde aan korte lijnen, loyaliteit en snel beslissen.
  • Innovatie. Vooruitstrevend varen we onze eigen koers.

Duurzaamheidsverslag

We zijn bewust op zoek naar de verbinding met ketenpartners en onze stakeholders. Jaarlijks brengen we een Duurzaamheidsverslag uit.

 

Offerte aanvragen Vraag onze adviseur

Alles heeft waarde.