Virol wordt Prezero  Meer informatie

Alle Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg komen meer soorten afvalstromen vrij dan veel mensen in eerste instantie denken. Zorginstanties zijn vaak groot zodat er schaalvoordelen behaald kunnen worden, daarbij komt dan ook veel afval vrij. Dit afval is erg divers en varieert van restafval, vertrouwelijke gegevens tot afgedankte elektronische apparatuur. Van grote tot kleine organisaties in de gezondheidszorg, wij denken graat met ze mee. Lees hieronder hoe wij samenwerken met onze klanten in de gezondheidszorg!

Alles heeft waarde.