Gepubliceerd op:
UMCG Groningen

De ruim 12.000 medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) verwerken dagelijks veel en divers afval. Ongeveer 10 jaar geleden koos het UMCG voor Reisswolf om het vertrouwelijke papier te verwerken. Niet veel later werd ook een contact met Virol gesloten voor de verwerking van oud papier. Deze dienstverlening breidde de afgelopen jaren uit met het verwerken van folie, ijzer en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Contracten verlengd, reden veranderd
“Zo’n 10 jaar geleden bleken Virol en Reisswolf bedrijfs-economisch gezien de meest voordelige opties”, zegt Richard Smalbil, Hoofd logistieke bedrijfsvoering van UMCG. “De eerste contracten duurden 4 jaar en zijn daarna verlengd. Niet alleen vanwege concurrerende prijzen, maar nu ook vanwege duurzaamheidsaspecten. We zijn tevreden omdat afspraken worden nagekomen en altijd adequaat wordt gereageerd. Virol denkt met ons mee en komt met oplossingen. De wet- en regelgeving rondom elektronische apparatuur verandert bijvoorbeeld. Dergelijke situaties kunnen we voorleggen, het is dan fijn dat er een partij is die veel kennis heeft op dat gebied en met je meedenkt. Dat geldt ook op het gebied van duurzaamheid.”

Vertrouwelijk papier
Het logistieke afvalproces is sinds de samenwerking met Reisswolf en Virol een stuk efficiënter. “En vertrouwelijk papier wordt nu ook echt vertrouwelijk behandeld”, zegt Smalbil. “Als je kijkt naar ongeveer 15 jaar geleden, voor de huidige samenwerking, dan kwam het vertrouwelijke papier gewoon in een zak. Dat kun je je nu niet meer voorstellen, want alles waar een naam of geboortedatum op staat is al vertrouwelijk. Wij zijn erg tevreden met de grote en gesloten containers. Ze hebben vier wielen en kunnen als een treintje worden gekoppeld. Zo kunnen wij de logistiek door de ondergrondse tunnels efficiënt oppakken. De containers worden naar een centraal punt gebracht en daar door Reisswolf twee keer per week geledigd.”

Geen werk van
“In het UMCG zijn honderden locaties waar door het personeel afval wordt ingezameld. Dat wordt gescheiden en vervolgens komt het in de diverse containers. De afvalstromen papier, ijzer, folie en AEEA komen in de containers van Reisswolf en Virol. De chauffeurs hebben de sleutels en halen twee of drie keer per week de perscontainers vol papier op. Wanneer de container voor 70% vol is krijgt Virol automatisch een seintje en wordt de container binnen 24 uur geleegd. Daar hebben we zelf geen werk meer van. Zodra de oud-ijzercontainer vol is, bellen we naar Virol en wordt de container de volgende dag vervangen. Dat geldt ook voor AEEA, met als enige verschil dat de ijzercontainer open en de AEEA-container gesloten is.”

Logistiek binnen UMCG
Het UMCG heeft meer dan 12.000 medewerkers en telt ongeveer 1200 bedden. “Het ziekenhuis is gespecialiseerd in complexe zorg. In de facilitaire dienstverlening zijn bijna 600 collega’s werkzaam. Daarvan werken ongeveer 90 collega’s binnen de logistiek. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle logistieke taken, behalve de patiëntenlogistiek. We regelen de afvalstromen, maar ook textielverzorging, de postkamer en de logistiek van medische hulpmiddelen. Zowel in het magazijn als naar de 380 interne locaties die er gebruik van maken. Denk daarbij aan pleisters, naalden en spuiten, verband en chirurgische materialen. De producten worden gescand en zodra blijkt dat er iets op is, komt er een opdracht in ons magazijn om te verwerken. Daarnaast doen we ook de logistiek van de apotheek naar de bevoorrading, het transport van de maaltijden naar de verpleegafdelingen en de logistiek van de instrumenten.”

 Gebruikte containers:

 

1100L Restafval container

  

 Vraag direct een offerte aan

Alles heeft waarde.