Terug naar Onderwijs

RUG - Rijksuniversiteit Groningen

Gepubliceerd op:
RUG - Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gunde het managen van afvalstromen aan Virol en Reisswolf. Het contract kwam tot stand door middel van een Europese aanbesteding en verloopt naar wederzijdse tevredenheid.

Diensten voor de RUG

Virol verzorgt voor de Rijksuniversiteit Groningen de gescheiden inzameling van de diverse afvalstromen zoals: papier, karton, bruingoed, witgoed, metalen, apparatuur, kunststoffen en pallets. Daarnaast levert Virol containers en zorgt voor de afvoer en verwerking van de diverse soorten afval bij opruimingen. Tevens verzorgt Virol aanvullende dienstverlening op gebied van afvalcontainerbeheer voor de Rijksuniversiteit Groningen. Zusterbedrijf Reisswolf is leverancier van de RUG als het gaat om archiefvernietiging en vernietiging van vertrouwelijke datadragers.

Meer informatie over archiefvernietiging Meer informatie over een afvalplan op maat

Gunning aan Virol & Reisswolf

Over de gunning aan Virol en Reisswolf zegt arbo-, milieu-, veiligheidscoördinator en contractmanager van de RUG de heer Bouland: "De overeenkomst met Virol en Reisswolf kwam tot stand door middel van een Europese aanbesteding. De gunning vond plaats op basis van meerdere gunningscriteria waarbij deze leverancier als beste naar voren kwam." De RUG geeft tijdens het aanbestedingstraject ook regionale bedrijven de mogelijkheid om in te schrijven mits deze aan de eisen en voorwaarden voldoen.

RUG, de duurzame universiteit

De inzet van gescheiden afvalinzameling sluit naadloos aan op de doelstelling van de RUG als ‘duurzame universiteit’. “De Rijksuniversiteit Groningen heeft duurzaamheid als één van de belangrijkste speerpunten in de doelstellingen opgenomen”, zegt de heer Bouland. Dit wordt bevestigd door de Green Metric, de lijst van meest ‘groene’ universiteiten ter wereld. Hierin staat de Groninger Universiteit – mede dankzij de inzet van Virol en Reisswolf – op een keurige 11e plaats. Vraagstukken die op de RUG aan de orde komen, zijn onder meer: hoe maken we de universiteit nog duurzamer? Hoe maken we onze ecologische voetafdruk kleiner? En hoe kunnen mensen duurzaam leven en werken?

Klanttevredenheid

De heer Bouland geeft aan tevreden te zijn over de samenwerking met en de dienstverlening van Virol en Reisswolf: “De bereikbaarheid is goed. Beide bedrijven zijn betrouwbaar, flexibel, klantgericht en leveren goede service.”

Over Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft sinds 1614 een rijke academische traditie met sterke en vitale wortels in het noorden van Nederland. De RUG verzorgt onderwijs en onderzoek op hoog niveau in vele vakgebieden. Internationaal onderscheidt de RUG zich met een sterke koppeling tussen onderwijs en onderzoek op het gebied van de drie speerpunten Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Op deze maatschappelijk zeer relevante gebieden werken RUG-wetenschappers op grote schaal samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Ook bevordert de RUG het actuele debat over wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele vraagstukken op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 

Zoekt u naar manieren om uw afvalproces te verduurzamen? Of bent u benieuwd naar hoe wij uw logistieke afvalproces efficiënt kunnen vormgeven? Vraag dan een persoonlijk adviesgesprek of een offerte aan. 

 Offerte aanvragen  Vraag onze adviseur

 Gebruikte containers:

 

1100L Restafval container

  

 Vraag direct een offerte aan

Alles heeft waarde.