Virol wordt Prezero  Meer informatie
Gepubliceerd op:
Poiesz Supermarkten

Poiesz Supermarkten loopt vooruit in de markt wanneer het gaat om duurzaamheid. Ze vinden het belangrijk om bewuste keuzes te maken om hun winkels en het distributiecentrum in Sneek steeds verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld door afvalscheiding, LED verlichting en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hun afvalverwerking hebben ze dan ook een bewuste keuze gemaakt voor Virol. 

Afvalstromen papier, karton, folie en swill

Karton en folie wordt van oudsher met succes gescheiden ingezameld door Poiesz. Dit bespaart hen enorm op het restafval. De categorie 3 afvalstroom (verpakte en onverpakte levensmiddelen die over datum zijn / swill afval) is voor Poiesz in verhouding een grote afvalstroom. De goederen die niet meer verkocht mogen worden, komen retour bij het distributiecentrum in Sneek. Het verwerken wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de supermarktketen is dit een belangrijke groep medewerkers. De goederen worden vervolgens opgehaald en bij de verwerker van de verpakking gescheiden. Het overgebleven organisch bedrijfsafval wordt overgebracht naar de vergistingsinstallatie, waar het wordt verwerkt tot biogas.

Afvalplan op maat voor distributiecentrum

Poiesz is betrokken bij hun omgeving en MVO is voor hun een belangrijk speerpunt. Ze hebben een duidelijk MVO-beleid, welke zij doorvoeren in de gehele organisatie. Eind 2015 is Poiesz op zoek gegaan naar een alternatief voor hun eigen persen, die aan vervanging toe waren.

Johan Lammers, logistiek manager Poiesz Supermarkten, vertelt: ‘We zijn met meerdere aanbieders in gesprek gegaan om te kijken wat voor ons het beste alternatief is. Bij deze keuze was het voor ons belangrijk dat een aanbieder de complete afvalverwerking kon uitvoeren met een uitstekende service en een ruime technische kennis’.

Na een uitgebreid traject hebben ze gekozen voor Virol. Voor een snellere logistieke verwerking is gekozen voor andere verwerkingsmethoden, zoals voor een papierpers met opvoerband. De werking van de papierpers sluit naadloos aan bij het logistieke proces. Voor swill afval is gekozen voor een trechter met een perscontainer. Deze afvalstroom komt retour van de winkels in het distributiecentrum en gaan nog in de verpakking in de pers. Om volume te besparen, is de installatie gekoppeld aan een afwateringssysteem voorzien van een vetfilter. De medewerkers die voorheen de uitpakwerkzaamheden uitvoerden, zijn elders in de organisatie ingezet. Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor de toevoer van afval in de installaties. Voor restafval is een laaddock met perssysteem gebouwd. Dit zorgt ervoor dat de containers snel geleegd kunnen worden. Bij de keuze van de persen zijn minder menselijke handelingen nodig en zijn processen efficiënt en effectief ingericht. Hierbij wordt tijd en geld bespaard en draagt ook Poiesz zijn steentje bij op het gebied van duurzaamheid. Virol is trots dat ze nauw betrokken zijn bij dit proces. 

Sybrand van der Veen, accountmanager Virol, is voor Poiesz het aanspreekpunt.
‘Met Poiesz hebben we een uitgebreid voortraject gehad, waarin we de situatie van dat moment in kaart hebben gebracht. Door de wensen te bespreken, kon een goede inschatting gemaakt worden van de tonnages en een passend plan gemaakt worden die compleet aansluit bij de wensen van Poiesz’.  

 Gebruikte containers:

 

1100L Restafval container

  

 Vraag direct een offerte aan

Lees ook andere referenties:

Alles heeft waarde.