Terug naar Nieuws

Januari 2019

Gepubliceerd op:
Januari 2019

Binnen de internationale recycling markt vinden diverse ontwikkelingen plaats, welke van invloed zijn op de verwerking van grondstoffen. Deze ontwikkelingen hebben een behoorlijke impact op de prijzen. 

Klimaat en energiebeleid 2030

De Europese Commissie heeft het klimaat en energiebeleid 2030 opgesteld om zo te komen tot een duurzamer, veiliger en concurrerender Europees energiesysteem. Om deze doelstellingen te behalen heeft het kabinet een verhoging van de verbrandingsbelasting op brandbaar en stortbaar afval ingevoerd. De verbrandingsbelasting is per 1 januari 2019 verhoogd van € 13,21 naar € 32,12 per ton. Deze verhoging heeft als doel om recycling van schaarse grondstoffen te stimuleren.

Ontwikkeling internationale recycling markt

Door een tekort aan recyclingcapaciteit worden er hogere eisen gesteld door verwerkers aan leveranciers van laagwaardige grondstoffen. Dit heeft als gevolg dat ook wij hogere acceptatievoorwaarden moeten stellen om onze grondstoffen te recyclen. Deze strengere acceptatievoorwaarden leiden tot extra kosten voor de verwerking van deze stromen.

Tariefstelling 2019

In de afvalbranche hebben we naast de verhoging van de verbrandingsbelasting en verwerkingskosten ook te maken met andere stijgende kosten, zoals transport-, loon- en verzekeringskosten. Wij zullen deze kosten van onze dienstverlening verhogen met 5,2% conform de NEA-indexering van de logistieke sector. Helaas hebben bovenstaande ontwikkelingen een behoorlijke impact op de prijzen.

Kan ik de stijgende kosten beperken?

Kunt u de stijgende kosten voor uw organisatie beperken? Ja dit kan, mits er grondstoffen in uw restafvalcontainer zitten die recyclebaar zijn. Door dit ‘afval’ gescheiden in te zamelen, vermindert u uw restafval. Naast een kostenbesparing leidt dit ook tot verduurzaming, u zet dit ‘afval’ namelijk in als grondstof voor nieuwe producten.

Veelvoorkomende grondstoffen die gerecycled of duurzamer (en meestal goedkoper) verwerkt kunnen worden bij gescheiden inzameling:

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om te besparen en te verduurzamen voor uw organisatie? Onze specialist denkt graag met u mee en adviseert u graag.

Meer informatie over duurzame afval recycling bij bedrijven 

Jouw oude computer is van belangrijke waarde!

Jouw oude computer is van belangrijke waarde!
Het is de week van de Circulaire Economie. Dagelijks houden wij ons bezig met de herbruikbaarheid van producten, het maximaliseren van grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met jouw oude computer?
 

Alles heeft waarde.