Virol wordt Prezero  Meer informatie

E-waste, elektronisch afval

E-waste is de snelst groeiende afvalstroom in de Europese Unie. Toch worden lang niet alle op de markt gezette elektrische en elektronische apparaten ingezameld. Van de op de markt gezette elektrische en elektronische apparaten kwam er in 2017 45% terug. Vanaf 2019 moet dit percentage wettelijk 65% zijn. Er ligt dus nog een enorme inzameluitdaging met betrekking tot E-waste. 

Inzameling en verwerking elektronisch afval

Onder E-waste valt alle apparatuur met een stekker of dat werkt op batterijen. Deze afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) bevatten veel waardevolle grondstoffen. Door E-waste gescheiden in te zamelen kunnen we deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Virol biedt een duurzame totaaloplossing voor inzameling, demontage, sortering en hergebruik van grondstoffen uit E-waste. Voor de inzameling van uw elektrisch en elektronisch afval bieden wij diverse soorten inzamelcontainers. In samenwerking met een ketenpartner halen wij apparaten op bij retailers.

Inzameling E-waste Retail

Sociale E-waste sorteer- en demontagelocatie Noord Nederland

Virol is hét sociale sorteer- en demontagecentrum van Noord Nederland voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Ons bedrijf staat garant voor een duurzame verwerking van haar afvalstromen. Maar ook met mensen wordt op een duurzame manier omgegaan. Alles heeft waarde, zo ook de mensen. Virol heeft bewust gekozen voor het handmatig demonteren van AEEA, omdat wij op deze manier de lokale werkgelegenheid kunnen stimuleren. 

Op de specifiek ingerichte locaties van Virol wordt het ingezamelde E-waste gesorteerd, gedemonteerd, vervolgens de grondstoffen gesorteerd en ontdaan van verontreinigingen. Virol voldoet aan de verplichtingen die in Europa worden gesteld aan de demontage en de verwerking van deze zogenoemde ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten’ en is WEEELABEX gecertificeerd

Meer informatie over onze E-waste Academy

Hergebruik elektronisch afval

De verschillende grondstoffen worden gesorteerd en opnieuw ingezet voor de productie van bijvoorbeeld medische apparatuur. Door uw afgedankte apparaten verantwoord te laten recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie

Oude computer?

E-waste inleveren is goed voor mens en milieu. Toch zien we dat nog niet ieder bedrijf dit doet. Met name computers worden vaak weggegooid. Dit is ontzettend zonde aangezien computers veel herbruikbare grondstoffen bevatten. Maak daarom een bewuste keuze en lever uw oude computer(s) in bij Virol E-waste. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

 


Zoekt u naar een partner die uw bedrijf kan ondersteunen bij de recycling van elektronisch afval? Vraag een offerte aan of ga in gesprek met onze adviseur.

Offerte aanvragen Vraag onze adviseur

Wij bieden u een passende oplossing voor al uw afvalstromen, waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid en het materiaalsoort.

Bekijk hier ons assortiment afvalcontainers

Afvalcontainers Virol  

Alles heeft waarde.